Laboratorium testowania i zastosowań systemów optycznych

Laboratorium testowania i stosowania systemów spawania laserowego

Laboratorium testowania i zastosowań systemów spawania laserowego

Laboratorium testowania i zastosowań systemów spawania laserowego

Laserowe komponenty optyczne Laboratorium testowania optycznego6

Warsztat montażu elektrycznego układu sterowania

Laserowe komponenty optyczne Laboratorium badań optycznych5

Warsztat montażu głowicy spawalniczej ze skanowaniem laserowym

Laboratorium testowania optycznego laserowych elementów optycznych7

Warsztaty fazy krystalicznej

Laserowy system czyszczenia, laserowy druk 3D oraz laboratorium testowania i zastosowań laserów ogniw fotowoltaicznych

Laboratorium badań optycznych laserowych elementów optycznych8

Laboratorium zastosowań systemów czyszczenia laserowego

Laboratorium testowania optycznego laserowych elementów optycznych9

Warsztat montażu systemów czyszczenia laserowego

Laboratorium badań optycznych laserowych elementów optycznych10

Laboratorium zastosowań laserów ogniw fotowoltaicznych

Uważnie śledzimy pionierski rynek zastosowań branży laserowej i utrzymujemy ścisłą komunikację i współpracę ze wszystkimi klientami w branży laserowej.