Polityka prywatności

Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres itp.) uzyskane na podstawie przesłanych informacji mogą zostać wykorzystane w razie potrzeby do skontaktowania się z Tobą. Aby zapewnić Ci lepszą obsługę, możemy czasami kontaktować się z Tobą w sprawie produktów, ofert specjalnych lub usług, które oferujemy uwierz, że znajdziesz coś wartościowego.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe znajdowały się na listach marketingowych CARMAN HAAS, wystarczy, że poinformujesz nas o tym, kiedy podasz nam swoje dane osobowe.

CARMAN HAAS nie udostępni Twoich danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celu wykorzystania ich w celach marketingowych bez Twojej zgody

Jeśli chcesz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek powodu dotyczącego naszych praktyk dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

E-mail:sales@carmanhaas.com